C/ Carrer de la Font 16, 43393 Almoster, Tarragona
+34 977 855 136 / +34 646 670 289
hola@coopalmoster.cat

Avís legal


CONDICIONS D’US D LA PÀGINA WEB DE LA COOPERATIVA AGRICOLA D’ALMOSTER SCCL, responsable del lloc web, d’ara endavant LA COOPERATIVA, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societatde la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí establertes.

LA COOPERATIVA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en aquesta web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquests canvis, entenent-se com suficient amb la publicació en aquest lloc web.

Nom de domini: http://www.coopalmoster.cat/

Denominació social: AGRÍCOLA D’ALMOSTER SCCL

CIF: F43013507

Domicili social: CARRER DE LA FONT, 16 – 43393 ALMOSTER (TARRAGONA)

Telèfon: +34 977 855 136

Correu electrònic: hola@coopalmoster.cat

Inscrita al Registre (Mercantil / Públic): Registre General de Cooperatives amb el num.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, així com, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat de LA COOPERATIVA

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de LA COOPERATIVA. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i /o gràfics aliens a LA COOPERATIVA que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través delcorreu electrònic hola@coopalmoster.cat

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

LA COOPERATIVA  s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivades de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquesta.

Ús de Galetes : Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia al’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

Les galetes utilitzades tenen, en totcas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar lasessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes. Mitjançant l’ús de galetes també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos galetes prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari.

Aquest lloc web no s’instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.